Czy Twoja fabryka jest gotowa na zmiany?

Włącz Przemysł Przyszłości

Inwestycja w przyszłość, konkurencyjność oraz ludzi

 • Udostępnij:
W drodze do gospodarki opartej na łańcuchu wartości, skupionej na człowieku

Czym jest Przemysł Przyszłości?

Przemysł Przyszłości w skali makro określa zbiór kierunków rozwoju gospodarki. Nowoczesna gospodarka potrzebuje nowoczesnych rozwiązań. W celu zwiększania potencjału gospodarczego, niezbędne jest podjęcie działań transformujących obszary działalności przemysłowej na wielu płaszczyznach. Od innowacji technologicznych, po zmianę organizacji łańcucha wartości. Obecnie można zauważyć w gospodarce zachodzenie istotnych zmiany technologicznych. Zmiany te określane są często jako „Czwarta rewolucja przemysłowa” (Przemysł 4.0, P4.0). Ostatnio słyszy się także już o „Piątej rewolucji przemysłowej” (Przemysł 5.0, P5.0), która zwiera wszystkie aspekty P4.0, a dodatkowo stawia człowieka w centrum zainteresowań. My wolimy zachodzące zmiany określać Przemysłem Przyszłości.

Przemysł Przyszłości nie jest tylko hasłem. Jest to realny pomysł na rozwój gospodarczy, którego ramy zostały określone przez Komisję Europejską w dokumencie "Industry 5.0. Towards a sustainable, humancentric and resilient European industry". Dokument w swojej istocie nawiązuje do zmian geopolitycznych, kryzysów w rodzaju pandemii COVID-19 oraz wyzwań wynikających z delikatności zglobalizowanej produkcji. Wpływ na te zmiany ma bardzo szybki rozwój technologiczny. Rozwój ten wprowadza nowe rozwiązania techniczne oraz narzędzia, które odpowiednio zaimplementowane do danego przedsiębiorstwa, mają istotny wpływ na jego pozytywny rozwój. Przemysł Przyszłości dotyczy zagadnień transformacji cyfrowych we wszystkich obszarach funkcjonowania przedsiębiorstwa. Termin ten łączy wiele obszarów techniki, ale również zasady funkcjonowania łańcucha wartości organizacji.

card image
Integracja systemów
card image
Konsultacje techniczne
card image
Mapy drogowe

Dostarczamy rozwiązania Transformacji Cyfrowej do Przemysłu Przyszłości - od identyfikacji potrzeb po konkretne rozwiązania

Czy wiesz, że...?

W roku 2015 maszyn i urządzeń podłączonych do Internetu było
0
MILIARDÓW
Szacuje się że w roku 2030 będzie ich już
0
BILIONÓW!
Image

Jak zacząć z Transformacją Cyfrową?

Skuteczne wprowadzanie zmian wymaga dobrego planu. Aby zaplanować zmiany, należy zidentyfikować stan aktualny. Metodą analizy oraz opracowania strategii zmian, jest wykonanie Mapy Drogowej Transformacji Cyfrowej. Dla przedsiębiorstwa planującego dokonać transformacji cyfrowej, Mapa Drogowa jest dokumentem strategicznym równie istotnym jak business plan, strategie sprzedażowe oraz inne dokumenty związane z planowaniem długofalowym.

CUBE SYSTEMS posiada doświadczenie oraz oferuje wsparcie w wykonaniu Map Drogowych Transformacji Cyfrowej. Nasze Mapy są przygotowywane zgodnie z wytycznymi organizacji European Advanced Manufacturing Support Centre oraz opracowanego przez tę organizację modelu ADMA (ADvance MAnufacturing).

Oferujemy wsparcie specjalistów w obszarze cyfryzacji oraz analizy biznesowej. Nasz zespół dokona odpowiedniego skanu Twojego przedsiębiorstwa. Tam gdzie zidentyfikujemy potencjał, zaproponujemy wdrożenia usprawniającej procesy produkcyjne oraz decyzyjne. Określimy konkretne korzyści dla zaproponowanych wdrożeń, wskażemy istotne KPI, pokażemy jak je mierzyć oraz jak wyciągać z nich wnioski.

Po wykonaniu Mapy pomożemy Tobie wdrożyć opracowaną strategię. Przeprowadzimy Twoją organizację przez cały proces Transformacji Cyfrowej, tak aby osiągnąć zamierzone cele.

7 domen transformacji cyfrowej

Metodologia ADMA, na podstawie której wykonamy dla Ciebie Mapę Drogową Transformacji Cyfrowej, służy do badania dojrzałości cyfrowej przedsiębiorstw. Polega ona na analizie aktualnego poziomu zaawansowania w 7 różnych obszarach transformacji. Pomaga także w identyfikacji zaawansowania technologicznego badanego przedsiębiorstwa na tle otoczenia biznesowego.

Ten poziom transformacji opiera się na wprowadzaniu najnowocześniejszych urządzeń produkcyjnych. Z uwagi na wysoki poziom płac, małe i średnie przedsiębiorstwa produkcyjne w Europie nie mogą sobie pozwolić na produkcje przy użyciu przestarzałych maszyn, które stanowią ograniczenie dla produktywności. Fabryki Przyszłości opracowują dla kluczowych elementów produkcji własne urządzenia i w ten sposób mogą pochwalić się unikalnymi na skalę światową maszynami.
Firmy używają technologii cyfrowej, żeby przekształcać rozwój produktów i procesów w fizyczne produkty, systemy i usługi. Wszyscy pracownicy są wspomagani przez cyfrowe, zintegrowane procesy. Zintegrowane sterowanie przepływem danych cyfrowych zapewnia symulację wirtualnych scenariuszy przed rzeczywistym wdrożeniem czynności. Cyfrowa fabryka gwarantuje dokładność danych w każdym momencie czasu. Każda pozycja danych wprowadzana jest do systemu tylko raz, a wszystkie pozostałe systemy otrzymują dane automatycznie i tworzą nowe informacje – jest to tak zwane Pojedyncze Źródło Prawdy (SSOT).
Bycie liderem w eko-produkcji zapewnia firmie duże korzyści takie jak redukcja kosztów, zmniejszenie ryzyka związanego z zaopatrzeniem w surowce i energię, a także poprawia obraz odpowiedzialności społecznej firmy. Zrównoważona produkcja zawiera elastyczny system produkcji oparty na dostępności surowców i materiałów pomocniczych. Takie systemy są zdolne do zamknięcia cyklu materiałowego w celu optymalizacji efektywności zużycia surowców. Celem systemu produkcji jest drastyczna redukcja zużycia energii oraz używanie odnawialnych źródeł energii. Firmy dobrze rozumieją znaczenie wpływu swoich działań na środowisko naturalne i stale szukają sposobów na zredukowanie wpływu ich działań, produktów i usług.
Małe i średnie przedsiębiorstwa zajmujące się produkcją wykorzystują oczekiwania klienta jako kluczowy czynnik napędzający oraz punkt początkowy dla wszystkich nowych procesów oraz rozwoju. Solidny produkt wysokiej jakości, produkcja i proces tworzenia usług to rezultat wielofunkcyjnego i międzyoddziałowego podejścia do projektów. Przy użyciu wirtualnych modeli oraz narzędzi symulacyjnych tam gdzie to możliwe, ta transformacja optymalizuje procesy tak, aby wytworzyć maksymalną wartość poprzez fazę projektową, produkcję, zużycie, serwisowanie oraz tę część łańcucha wartości firmy odpowiedzialną za utylizację.
Udział pracownika w przyszłym rozwoju firmy jest kluczowy. PPracownicy fabryki mogą stanowić trzon autonomicznych zespołów wraz z przestrzenią do wykorzystywania talentu, kreatywności i inicjatyw w kontekście innowacyjnej organizacji. Najbardziej pasujący styl przywództwa (np. służebne, inspirujące, coachingowe, …) powinien umożliwiać rozwój kompetencji i umiejętności. Zrównoważone zatrudnianie polega na motywowaniu i wspieraniu poszczególnych pracowników do dalszego udziału w pracy przez ciągłe/powtarzające się ocenianie ich umiejętności i podwyższanie ich kompetencji przez szkolenia, coaching itp. W rezultacie ludzie czują potrzebę i sens ciągłego uczenia się i pozostają zmotywowani by pracować z maksymalną wydajnością.
Inteligentna produkcja może być zdefiniowana jako połączenie inteligentnego wykorzystania możliwości ludzi, inteligentnego wykorzystania technologii oraz rozwój (samo-)uczącego się systemu wytwarzania. W inteligentnej produkcji podmioty skupiają się na zorientowanych na klienta produkcji, usługach, terminach dostaw oraz rzetelności dzięki elastycznej, cyfrowej, automatycznej i w pełni połączonej z firmą i łańcuchem wartości organizacji hali produkcyjnej. Celem jest uzyskanie maksymalnej wydajności, elastyczności i tworzeniu wartości przez operatorów maszyn i pracowników hali produkcyjnej.
Najwyższej jakości innowacje oraz najbardziej kompleksowych technologie są coraz częściej stosowane przez samoorganizujące się sieci. Sieci są połączonymi organizacjami, które generują, zdobywają i integrują określoną wiedzę i umiejętności by współtworzyć nowe rozwiązania, produkty i technologie. Samoorganizacja odnosi się do zdolności tych sieci do łączenia oraz łączenia wtórnego wyuczonych umiejętności w oparciu o elastyczne i zdecentralizowane zarządzanie. W świecie wykładniczego wzrostu rozwoju technologii i szybko zmieniających się żądań klientów, firmy nie mogą dłużej w pełni polegać na samodzielnych badaniach i zasobach. Rozwijają produkty, procesy produkcyjne i usługi mając na uwadze pełny łańcuch wartości. Poszczególni producenci muszą w coraz większym stopniu umożliwiać współtworzenie (co-creation) tym samym rozszerzając swoje możliwości innowacji. Fabryki ewoluują z pojedynczych podmiotów do połączonych ze sobą organizacji, które współdzielą zarówno ryzyko jak i kapitał.

Pomożemy w budowie Twojej Fabryki Przyszłości

icon

Nowoczesne metody wytwarzania

Elastyczne systemy umożliwiające produkcję różnorodną i spersonalizowaną pod klienta

 • Zdalna wizualizacja i monitoring przebiegu produkcji (MES)
 • Nieograniczona integracja
 • Autonomiczna organizacja produkcji
icon

Cyberbezpieczeństwo

Środki bezpieczeństwa i metodyka projektowania systemów, zabezpieczające przed atakami

 • Mechanizmy zabezpieczające przed cyber-zagrożeniami
 • Kodowanie danych
 • Bezpieczna architektura systemów
icon

Nowoczesne Utrzymanie Ruchu

Narzędzia wspierające utrzymanie ruchu i działania prewencyjne w parku maszynowym

 • Systemy predykcyjnego utrzymania ruchu
 • Zdalne systemy wsparcia
 • Systemy zarzadzania utrzymaniem ruchu (CMMS, EAM)
icon

Chmury danych

Struktury obliczeniowe i dyski sieciowe pozwalające na zarzadzanie danymi w każdym miejscu i o każdej porze

 • Składowanie i przetwarzanie danych w ramach bezpiecznych serwerów w chmurze
 • Systemy analityczne i kalkulacyjne w chmurze (BigData)
 • Wirtualizacja
icon

Inteligentne czujniki

Wyposażone we własne układy przetwarzające mierzoną wielkość, przystosowane do tworzenia wielkich, bezprzewodowych sieci czujników

 • Czujniki zintegrowane z maszynami
 • Bezprzewodowy transfer danych
icon

Mobilne interfejsy

Wielofunkcyjne wyposażenie zwiększające mobilność pracowników produkcji i służb utrzymania ruchu

 • Systemy zarządzające utrzymaniem ruchu (CMMS, EAM)
 • Wsparcie dla Rozszerzonej Rzeczywistości (AR)
icon

Analiza danych z produkcji

Zaawansowane oprogramowanie do przetwarzania i analizy danych

 • Analiza w czasie rzeczywistym (EMI)
 • Zaawansowane algorytmy decyzyjne
 • Efektywna prezentacja danych
icon

Systemy cyber-fizyczne

Systemy mechatroniczne i informatyczne komunikujące się w sieci (M2M)

 • Maszyny połączone we współpracujące zespoły
 • Autonomiczne systemy decyzyjne
icon

Autonomiczne pojazdy

Mobilne roboty stosowane do celów transportu obiektów w obrębie zakładu

 • Detale i materiały transportowane za pośrednictwem robotów mobilnych
 • Zarządzanie ruchem pojazdów zajmuje się nadrzędny system sterowania flotą

Szukasz partnera do realizacji projektu w tym zakresie?

Skontaktuj się z nami
Wróć do początku