Polityka społecznej odpowiedzialności biznesu

Zaufanie i odpowiedzialność

Zgodnie z misją naszej firmy, wprowadziliśmy Kodeks Postępowania, który stanowi zbiór zasad współpracy zarówno z interesariuszami zewnętrznymi jak i zewnętrznymi. W naszej działalności, prócz względów ekonomicznych i jakościowych realizacji projektów, ważne są także aspekty społeczne, etyczne oraz ekologiczne. Uważamy, że odpowiedzialny biznes to tworzenie przejrzystych relacji z pracownikami, klientami, dostawcami, partnerami, społecznością lokalną, mediami oraz administracją.

W naszej polityce społecznej odpowiedzialności biznesu stawiamy przede wszystkim na:

  • przejrzyste praktyki biznesowe, oparte na szacunku dla społeczności, środowiska oraz pracowników
  • poczucie odpowiedzialności za pracownika, konsumenta, inwestora, społeczeństwo oraz środowisko
  • dbałość o środowisko naturalne i społeczne
  • kierowanie się polityką równych szans wobec kobiet i mężczyzn w miejscu pracy.

Społeczność we firmie budujemy na zasadach partnerskich. Stawiamy na rozwój osobisty pracowników, oraz ich satysfakcję. Na każdym etapie staramy się budować zaufanie do naszej firmy. Zawsze staramy się aby nasze rozwiązania wyróżniała jakość. Każdego klienta traktujemy z szacunkiem oraz staramy się pomóc w rozwiązaniu problemu optymalnie, zarówno pod kątem ekonomicznym, jak i jego efektywności. Udzielamy się także w życiu społeczności lokalnej oraz podejmujemy długofalowe inwestycje społeczne poprzez dotacje wydarzeń kulturalnych oraz sportowych. Uważamy, że wysokie standardy odpowiedzialności społecznej mogą wywierać pozytywny wpływ na relacje biznesowe. Stawiamy na odpowiedzialność w życiu gospodarczym, uczciwą konkurencję, dbałość o środowisko naturalne, tolerancję i poszanowanie praw człowieka.
Naszą politykę dotyczącą społecznej odpowiedzialności w biznesie opieramy na wytycznych międzynarodowej normy ISO 26000.

Pobierz nasz Kodeks Postępownia
Responsibility
Wróć do początku