Jeszcze lepsza produkcja

Automatyzacja

procesów produkcyjnych

  • Udostępnij:
Zwiększamy Twoją konkurencyjność

Sterowanie, monitoring i kontrola procesów wytwarzania

Naszym celem jest dostarczanie szerokiego zakresu usług dla przemysłu, w tym budowa maszyn i stanowisk produkcyjnych, cyfryzacja produkcji, modernizacje procesów oraz integracje systemów produkcyjnych. Zapewniamy kompleksowy charakter usług - od opracowania koncepcji, wykonawstwo, oddanie do użytku oraz poprojektowe utrzymanie ruchu.

Nie zamykamy się w granicach konwencjonalnych rozwiązań i chętnie stawiamy na nowatorskie koncepcje. W naszych projektach stawiamy na efektywne rozwiązania techniczne. Na bieżąco śledzimy pojawiające się idee oraz nowe rozwiązania w zakresie automatyki przemysłowej. Stawiamy w naszych projektach na rozwiązania zgodne z koncepcją "Przemysłu 4.0".

card image
Integracja systemów
card image
Programowanie PLC
card image
Rozwiązania treacebility

Korzystając z danych i technologii pracuj w sposób bardziej wydajny i zrównoważony.

Czy wiesz, że...?

Twojej konkurencji
podejmuje działania
w zakresie automatyzacji
Zwrot z inwestycji już w
0
miesięcy
projektów automatyzacji
można dofinansować
z funduszy UE, krajowych,
lub z ulgami podatkowymi

Inwestycje w automatyzację

Automatyka przemysłowa jest techniką łączenie różnych obszarów infrastruktury fabryki w celu poprawy wydajności i niezawodności systemów sterowania procesami. To z kolei prowadzi do obniżenia kosztów, lepszej jakości, większej elastyczności i mniejszego wpływu na środowisko.
Automatyzacja jest kluczową potrzebą dla każdego zakładu produkcyjnego. Szczególnie w okresie trudności z pozyskaniem zasobów pracowniczych czy wzrostem kosztów prowadzenia działalności. Inwestycje w automatyzacje ograniczają wpływ zakłóceń zewnętrznych związanych z ogólnym otoczeniem gospodarczym. Dzięki automatyzacji możesz zwiększyć konkurencyjność Twojej produkcji. Automatyzacja wyzwala nowe zasoby produkcyjne, jednocześnie przynosząc oszczędności operacyjne. Ponadto, dobrze wykonana automatyzacja ma pozytywny wpływ na środowisko przez zmniejszenie zużycia energii zużywanej w procesach produkcyjnych.

Automatyzacja rozwija

Obecnie trwa dynamiczny rozwój technik automatyzacji. Następuje ewolucja w kierunku Przemysłu Przyszłości (inaczej, Przemysł 4.0, Smart Factory). Nowoczesna automatyzacja koncentruje się wokół czujników przemysłowych dodawanych do wyposażenia przemysłowego z technologiami łączności przewodowej i bezprzewodowej, a także bardziej wydajnymi technologiami konwersji energii. Większa ilość czujników mierzących odpowiednie wielkości infrastruktury pozwala na dokładniejsze sterowanie procesami, analizę wskaźników oraz predykcję działań. Konsekwencją może być radykalne zmniejszenie kosztów oraz zużycie energii w systemach produkcyjnych. Przemysł4.0 odpowiada na wyzwania zmieniającej się gospodarki. Jeszcze bardziej optymalizuje procesy, pomaga w zwiększeniu przewagi konkurencyjnej oraz pozytywnie wpływa na wizerunek zewnętrzny firmy.

Dowiedz się więcej o wyzwaniach Przemysłu Przyszłości

Poprawa wskaźników

Do sterowania procesami potrzebujemy wskaźników. Automatyzacja pozwala na zbieranie niezbędnych danych produkcyjnych. Dzięki nim, będziesz w stanie obserwować wąskie gardła oraz identyfikować obszary wymagające podjęcia działań korygujących.

Ciągłość produkcji

Automatyzacja zwiększa odporność na problemy związane dostępem do zasobów produkcyjnych. Zwiększa możliwości produkcyjne, przyspiesza procesy przy jednoczesnym zmniejszeniu zapotrzebowania na pracę ludzką. Pozwala także na zwiększenie elastyczności produkcyjnej oraz wprowadzanie szybkich działań zmian w odpowiedzi na zapotrzebowanie rynku.

Wzrost efektywności

Odpowiednio zrealizowana automatyzacja zwiększa wydajność procesów bez konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów obsługi. Automatyzacja obszarów gdzie praca ludzka nie wnosi wartości dodanej, przynosi szybki zwrot z inwestycji, co zwiększa rentowność prowadzonej działalności.

Szukasz partnera do realizacji projektu w tym zakresie?

Skontaktuj się z nami
Wróć do początku