Zapewniamy bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo maszyn

od inspekcji po dostosowanie

  • Udostępnij:
Kompleksowe realizacje zagadnień bezpieczeństwa maszyn

Jesteśmy ekspertami bezpieczeństwa maszyn

Zapewniamy kompleksowe podejście do zagadnienia bezpieczeństwa maszyn. Od identyfikacji problemu, do jego rozwiązania. Udzielamy wsparcia producentom maszyn, użytkownikom, a także prowadzimy szkolenia. Nasz doświadczony zespół cechuje wiedza zdobyta przy projektach budowy oraz modernizacji maszyn. Dzięki temu, nasze usługi związane z ocenami bezpieczeństwa maszyn stanowią unikatową jakość. Do zagadnienia podchodzimy z perspektywy użytkownika. Mimo wysokiego poziomu złożoności zagadnienia, staramy się wyjaśniać odpowiednie wymagania oraz promować budowę kultury bezpiczeństwa.

Pobierz katalog
card image
Oceny maszyn
card image
Dostosowanie maszyn
card image
Szkolenia i konsultacje

Praktycy bezpieczeństwa maszyn!

Czy wiesz, że...?

producentów maszyn
w ogóle nie wykonuje
ocen ryzyka!
maszyn wymaga
inspekcji zaraz po
instalacji
wypadków jest konsekwencją
niewłaściwego doboru
technicznych środków
redukcji ryzyka

Wsparcie dla producentów maszyn

Wsparcie w przygotowaniu koncepcji zabezpieczeń maszyny, w tym konstrukcji bezpiecznej samej w sobie. Bierzemy udział w ocenach ryzyka maszyn oraz wspieramy w doborze odpowiednich norm zharmonizowanych mających zastosowanie do danej maszyny.
Wykonujemy obliczenia spełnienia odpowiednich poziomów bezpieczeństwa zarówno dla układów sterowania jak i konstrukcji. Dostarczamy projekty nadrzędnych układów bezpieczeństwa.
Doradzamy w wyborze technicznych środków ryzyka. Wspieramy merytorycznie projektantów, kierowników projektów oraz osoby odpowiedzialne formalnie za wprowadzenie maszyny do obrotu. Programujemy sterowniki bezpieczeństwa.
Posiadamy własny warsztat, w którym wykonujemy osłony do maszyn. Dostarczamy kompletne nadrzędne układy bezpieczeństwa.
Wspieramy w wykonaniu dokumentacji technicznej do maszyn. Wykonujemy instrukcje, wzory deklaracji, arkusze ocen ryzyka, analizy ergonomii, obliczenia techniczne.
Przeprowadzimy pełen proces oceny zgodności upoważniający do oznakowania maszyny znakiem „CE” oraz wystawienia Deklaracji Zgodności WE.
Oferujemy wsparcie merytoryczne na każdym etapie projektu maszyny. Prowadzimy szkolenia dla zespołów projektowych. Szkolimy z zakresu dyrektyw mających zastosowanie do maszyn oraz norm zharmonizowanych.

Wsparcie dla zakładów produkcyjnych

Warto już na etapie rozważań na temat nowego wdrożenia zastanowić się nad kwestiami bezpiecznej instalacji. Pomagamy w wyborze odpowiednich maszyn, ocenie dostawców, tworzeniu layoutów oraz przygotowaniu miejsca instalacji.
Proponujemy unikatowy scenariusz wykonywania inspekcji do wymagań minimalnych. Nie ograniczamy się jedynie do inspekcji maszyny. Weryfikujemy wszystkie przepisy związane z udostępnieniem pracownikom sprzętu roboczego. Sprawdzamy zarówno stan techniczny maszyny, jej otoczenie pracy oraz wpływ czynników szkodliwych na stanowisko pracy.
Każda maszyna, zarówno nowo instalowana jak i po relokacji, modernizacji lub taka, która nie była długo użytkowana, powinna przejść odpowiednią kontrolę, według odrębnego scenariusza. Proponujemy rozwiązania skrojone na miarę.
Nowo instalowana maszyna, bez wyjątku, musi spełniać wymagania zasadnicze. Ponieważ producent nie jest zobligowany do dostarczenia pełnej dokumentacji technicznej do maszyny, kontrola spełnienia tych wymagań jest utrudniona. Na podstawie naszego doświadczenia możemy przeprowadzić odpowiednią kontrolę nawet mając do dyspozycji szczątkową dokumentację oraz instrukcję.
Bazując na naszym doświadczeniu oferujemy usługę odtworzenia dokumentacji technicznej dla maszyn. Przygotowujemy instrukcje oraz dokonujemy spisu z natury dla układów sterowania. Pomagamy także w odzyskaniu kodów źródłowych z urządzeń sterowniczych.
Dokonujemy pełnego dostosowania maszyn oraz stanowisk pracy do wymagań minimalnych. Odbywa się to z wykorzystaniem najnowszych osiągnięć techniki oraz z wykorzystaniem aktualnych norm technicznych. Tam gdzie ma to zastosowanie, nasze modernizacje wykonujemy zgodnie z wymaganiami zasadniczymi oraz nadajemy oznakowanie „CE”.
Oferujemy wsparcie merytoryczne na każdym etapie eksploatacji maszyny. Prowadzimy szkolenia dla zespołów inżynieryjnych, działów utrzymania ruchu oraz służb bezpieczeństwa. Szkolimy z zakresu dyrektyw mających zastosowanie do maszyn, przepisów krajowych oraz norm określających wymagania dla bezpiecznego użytkowania sprzętu roboczego.

Audyt, inspekcja, ocena

Chcesz sprawdzić czy Twoja maszyna jest bezpieczna? Skorzystaj z doświadczenia oraz wiedzy ekspertów! Przeprowadzimy dla Ciebie inspekcje maszyny, przygotujemy raport Oceny Zgodności, wykonamy Plan Dostosowania, a następnie wdrożymy działania korekcyjne. Zapewnij bezpieczeństwo swoim pracownikom.
Jesteś producentem maszyn? Pomożemy Tobie, aby maszyna którą budujesz mogła być oznakowana znakiem CE. Zapewnij sobie spokój wiedząc, że Twoje maszyny spełniają odpowiednie wymagania.

CMSE® Certified Machinery Safety Expert

Nasi eksperci ciągle podnoszą swoje kompetencje oraz biorą udział w licznych szkoleniach z dziedziny bezpieczeństwa maszyn. Posiadamy tytuły CMSE® Certified Machinery Safety Expert od TÜV Nord. Jesteśmy przede wszystkim doświadczonymi praktykami. Nasza wiedza jest wynikiem wykonania wielu projektów budowy oraz modernizacji maszyn. Chętnie dzielimy się naszą wiedzą. Z naszą pomocą możesz mieć gwarancję, że Twoja maszyna spełni odpowiednie wymagania i będzie bezpieczna.

Wiedza

Nie jesteśmy teoretykami. Jesteśmy praktykami. Nasza wiedza jest wynikiem doświadczenia z realnymi problemami technicznymi. Dzięki tym doświadczeniom otrzymujesz unikatową wiedzę. Zaproponujemy Tobie najbardziej optymalne rozwiązania dla spełnienia odpowiednich wymagań. Do zagadnienia podchodzimy całościowo oraz bardzo skrupulatnie.

Wsparcie techniczne

Wpieramy zarówno producentów maszyn jak i pracodawców. Wymagania dotyczące bezpieczeństwa maszyn dla obu zainteresowanych wzajemnie się uzupełniają. Dla producentów oferujemy wsparcie w opracowaniu odpowiedniej dokumentacji oraz doborze właściwych środków redukcji ryzyka celem spełnienia wymagań zasadniczych. Pracodawców wspieramy w zakresie identyfikacji zagrożeń oraz dostosowań maszyn do wymagań minimalnych.

Szkolenia i konsultacje

Chcesz przeszkolić swój personel? Potrzebujesz konsultacji odnośnie wymagań prawnych lub technicznych związanych z bezpieczeństwem maszyn? Dzielimy się naszą wiedzą! Nasi eksperci posiadają doświadczenie w prowadzeniu szkoleń oraz seminariów tematycznych. Wiedzę przekazujemy w sposób zrozumiały dla odbiorców. Wskazujemy na niuanse oraz mity związane z bezpieczeństwem maszyn.

Szukasz partnera do realizacji projektu w tym zakresie?

Skontaktuj się z nami
Wróć do początku