Polityka Systemu Zarządzania Jakością

Jakość bez kompromisów

Niniejsza Polityka wynika ze strategii rozwoju naszej firmy. Dążymy do tego, aby być preferowanym partnerem oraz wiodącym wykonawcą w zakresie realizacji projektów rozwiązań technologicznych. W realizacji strategii najważniejszymi długoterminowymi celami jest budowanie pozycji eksperta oraz zadowolenie i zaufanie naszych klientów.

CUBE SYSTEMS Sp. z o.o. zamierza konsekwentnie realizować strategię rozwoju poprzez:

  • Świadome i szybkie podnoszenie kompetencji w zakresie stosowanych przez firmę technologii
  • Dążenie do kreowania inteligentnych, przemyślanych i konkurencyjnych ofert
  • Ukierunkowanie na bardzo świadomą obecność na rynku automatyki przemysłowej
  • Zaangażowanie w budowanie dobrych relacji z klientami
  • Rozwój strategii promowania i upowszechniania stosowania innowacyjnych technologii poprawiających efektywność procesów technologicznych
  • Przestrzeganie przepisów prawnych związanych z jakością świadczonych usług
  • Ciągłe udoskonalanie Systemu Zarządzania Jakością.

Od naszych pracowników oczekujemy, aby brali aktywny udział w kulturze doskonalenia oraz, aby ich doświadczenia i kreatywność były rozpowszechnione i stosowane w ramach ciągłego rozwoju firmy.

Pobierz naszą Politykę Jakości
Quality
Wróć do początku